O projekcie

Celem projektu „My Digital Life” jest wsparcie dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w podnoszeniu kompetencji cyfrowych i informatycznych. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online przybliżone zostaną dorosłym uczestnikom narzędzia pracy zdalnej oraz rozwinięte kompetencje cyfrowe niezbędne do jej wykonywania, a także przekazana zostanie wiedza konieczna do uruchomienia własnego biznesu online. Dla dzieci i młodzieży zaproponujemy warsztaty z kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability. Firma Microsoft pomaga 25 milionom osób zdobyć nowe umiejętności cyfrowe. Sprawdź ofertę darmowych kursów online!

Kursy online

W ramach czterech ścieżek tematycznych dowiecie się: które narzędzia przydatne są poszukiwaniu pracy, jak należy się przygotować do pracy zdalnej, jak poprowadzić zajęcia online z programowania oraz co zrobić, aby uruchomić własny biznes online.

Szkolenia

Przeszkolimy zgłoszonych trenerów w ramach przygotowania bibliotek, domów kultury i szkół do wykorzystania materiałów edukacyjnych powstałych w projekcie.

Baza wiedzy

Udostępniamy bazę wiedzy materiałów edukacyjnych powstałych przez ostatnie lata w projektach realizowanych przez FRSI. Zachęcamy do korzystania z nich w trakcie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Trenerzy

Zapraszamy kandydatów na lokalnych trenerów, którzy podejmą się zorganizowania i poprowadzenia lokalnych grup szkoleniowych z wykorzystaniem materiałów dostępnych w ramach projektu. Zapewniamy szkolenie wprowadzające prowadzone w modelu „train-the-trainer”.

Webinaria i warsztaty

Podczas webinariów zaproszeni goście będą dzielili się inspiracjami w zakresie pracy zdanej i prowadzenia biznesu online. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zorganizowane zostaną festiwale i warsztaty kodowania w szkołach i bibliotekach.

Certyfikaty

Dla najaktywniejszych uczestników projektu udostępnimy bezpłatnie vouchery na certyfikowane egzaminy Microsoft Office Specialist. Certyfikat MOS jest rozpoznawalnym na rynku potwierdzeniem profesjonalnych umiejętności dla osób posiadających ponad przeciętne umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office.