Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog
Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog
Kreatywność w erze sztucznej inteligencji
W erze dynamicznego rozwoju technologicznego, kiedy sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na nasze życie codzienne, kreatywność staje się kluczową umiejętnością, którą warto rozwijać już od najmłodszych lat. Dlaczego? Ponieważ w połączeniu z technologią, kreatywność może otworzyć drzwi do nieskończonych możliwości i pomóc młodym ludziom odnaleźć się w przyszłości, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nieosiągalna.1. Zrozumienie roli AI
Pierwszym powodem, dla którego warto pracować z uczniami nad kreatywnością w kontekście AI, jest zrozumienie roli, jaką AI może odgrywać w ich życiu. AI nie tylko automatyzuje powtarzalne zadania, ale także wspomaga procesy twórcze. Uczniowie, którzy nauczą się korzystać z narzędzi AI, będą lepiej przygotowani do wykorzystywania ich potencjału w przyszłych zawodach, które mogą jeszcze nie istnieć. Przykładem może być używanie AI do generowania pomysłów, wspomagania procesu pisania, tworzenia muzyki czy projektowania graficznego.

2. Rozwój krytycznego myślenia
Praca nad kreatywnością w erze AI to także doskonała okazja do rozwijania krytycznego myślenia. Uczniowie uczą się oceniać informacje generowane przez AI, rozpoznawać ich ograniczenia oraz rozważać etyczne aspekty korzystania z takich technologii. Tego typu umiejętności są nieocenione w świecie, gdzie informacje są łatwo dostępne, ale ich wiarygodność i wartość często muszą być dokładnie weryfikowane.

3. Innowacyjne podejście do nauki
Kreatywność napędzana przez AI może znacząco uatrakcyjnić proces nauczania. Nauczyciele mogą wykorzystać AI do tworzenia interaktywnych, angażujących materiałów edukacyjnych, które zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Na przykład, AI może pomóc w tworzeniu quizów, gier edukacyjnych, a nawet personalizowanych programów nauczania, które odpowiadają indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów.

4. Przygotowanie do przyszłości
Świat pracy zmienia się w zawrotnym tempie, a umiejętności kreatywne są coraz bardziej cenione przez pracodawców. W erze automatyzacji i robotyzacji, to właśnie ludzka kreatywność staje się przewagą konkurencyjną. Pracodawcy szukają osób, które potrafią myśleć poza schematami, generować innowacyjne pomysły i efektywnie rozwiązywać problemy. Uczniowie, którzy od wczesnych lat szkolnych rozwijają te umiejętności w kontekście nowoczesnych technologii, będą lepiej przygotowani do spełnienia tych oczekiwań.

5. Wzmacnianie pewności siebie i samoświadomości
Praca z AI nad kreatywnością może również znacząco wpłynąć na pewność siebie i samoświadomość uczniów. Widząc, jak ich pomysły mogą być rozwijane i realizowane z pomocą technologii, uczniowie zyskują wiarę we własne możliwości. Ponadto, w procesie twórczym uczą się, jak wyrażać siebie i swoje idee, co jest kluczowe dla ich rozwoju osobistego.
Włączenie AI do nauczania kreatywności to inwestycja w przyszłość uczniów. Dzięki temu mogą oni nie tylko lepiej zrozumieć otaczający ich świat technologii, ale także rozwijać umiejętności, które będą kluczowe na rynku pracy. Ucząc się korzystać z AI w sposób twórczy i krytyczny, uczniowie stają się bardziej przygotowani do wyzwań przyszłości, co czyni ten temat nie tylko wartościowym, ale wręcz niezbędnym elementem współczesnej edukacji.
Zachęcamy nauczycieli i edukatorów do skorzystania ze scenariusza lekcji “Kreatywność w erze sztucznej inteligencji” opracowanego przez Wojtka Wątora i przeprowadzenia zajęć na ten tamat ze swoimi uczniami.


O autorze:
Wojtek Wątor – nauczyciel matematyki w Embassy International School w Krakowie. Pasjonuje się neurodydaktyką i nowoczesnymi metodami edukacji. Autor bloga edukacjajutra.com. Autor poradnika dla nauczycieli pt. “Sztuczna Inteligencja w Edukacji”.


Projekt My Digital Life jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola