Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog
Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog
Zaprojektuj zajęcia biblioteczne pt. Wehikuł czasu z wykorzystaniem asystenta AI
Na czym to polega?
Skorzystaj z ChatGPT lub innego ulubionego asystenta AI (Copilot, Gemini).
Użyj szablonu promptu (polecenia dla AI) poniżej, aby zaprojektować zajęcia biblioteczne pt. „Wehikuł czasu”. Aby stworzyć własne zajęcia na wybrany temat, podmień dane.

Przykładowy prompt
PERSONA:
Dla nastolatków w wieku 12-15 lat, którzy chcą zostać influencerami…
ZADANIE:

…wymyśl zajęcia biblioteczne pt. „Wehikuł czasu”. Powinny one nawiązywać do powieście H.G. Wellsa „Wehikuł Czasu” i zachęcać do jej przeczytania. Użyj metod storytellingowych…
KONTEKST:
…zajęcia mają odbywać się na żywo w bibliotece i trwać nie więcej niż 1, 5 h…
FORMA:
…zaproponuj scenariusz dla edukatora, wprowadzenie i przynajmniej 2 ćwiczenia do wyboru do wykonania na zajęciach.

Rozwijanie promptu – pytania uzupełniające
Poproś asystenta AI o wygenerowanie dodatkowych informacji zależnie od zaproponowanego zadania.
Zapytaj asystenta AI o inne pomysły na zajęcia: „Podaj 5 innych pomysłów na angażujące zajęcia z tego obszaru”
Uwaga: pracując z asystentami AI, bądź wyczulony_a na tzw. halucynacje, czyli wiarygodnie brzmiące fakty lub elementy odpowiedzi, które są niezgodne z prawdą. Włącz krytyczne myślenie, czytaj odpowiedzi ze zrozumieniem i sprawdzaj fakty. Tego samego ucz swoich uczniów.

Przykładowy efekt promptowania
Scenariusz zajęć „Wehikuł czasu: przygoda w świecie wyobraźni”

Wprowadzenie:
Edukator wita uczestników w bibliotece i wprowadza ich w tematykę podróży w czasie, odwołując się do znanej powieści H.G. Wellsa, „Wehikuł Czasu”. Opowiada o głównym bohaterze, który podróżuje przez czas i zachęca uczestników do zgłębienia tej fascynującej historii poprzez interaktywne zajęcia.

Ćwiczenie 1: „Spotkanie z H.G. Wellesem”
Uczestnicy zostają poproszeni o wyobrażenie sobie, że podróżują w czasie do Londynu XIX wieku, gdzie spotykają samego H.G. Wellsa. Ich zadaniem jest opracowania w grupach 3-4 osobowych scenariusza wywiadu z autorem. Powinni wymyślić kilka pytań np. dot. inspiracji do napisania „Wehikułu czasu” lub jego wizji podróży w czasie. Uczestnicy powinni postarać się odpowiedzieć krótko na te pytania, szukając odpowiedzi w Internecie i w tekście książki (https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wells-wehikul-czasu/). Następnie mogą poprosić asystenta AI (np. ChatGPT lub Copilot) o odpowiedź na te same pytania i porównać swoje i chata odpowiedzi.

Ćwiczenie 2: „Tworzenie filmików”
Uczestnicy otrzymują zadanie: wyobrazić sobie, że są influencerami podróżującymi przez czas i dokumentującymi swoje przygody na Tik-Toku. Uczestnicy dobierają się w grupy 3-4 osobowe. Każda grupa wybiera jedną scenę z powieści „Wehikuł czasu” i tworzy filmik na Tik Toka nią inspirowany. Mogą to być krótkie relacje z podróży, które zachowują autentyczność i wiarę w możliwość podróżowania w czasie. Po wykonaniu filmików uczestnicy dzielą się swoimi kreatywnymi pomysłami z resztą grupy, opowiadając o wybranej scenie lub pokazując nagrany filmik.

Podsumowanie:
Edukator kończy zajęcia podsumowaniem i zachętą do przeczytania powieści „Wehikuł Czasu” H.G. Wellsa. Podkreśla znaczenie literatury w rozwijaniu wyobraźni i inspirującej do odkrywania nowych światów. Zachęca uczestników do eksploracji innych dzieł literatury science fiction i podróżowania w czasie poprzez książki.


O autorkach:
Noemi Gryczko – learning experience designer (LXD). Ośmiela firmy i instytucje do tworzenia innowacji, eksperymentowania z angażującymi formami uczenia online i sięgania po więcej. Uczy, jak wykorzystywać technologie, aby angażować pracowniczki i pracowników, osoby studiujące czy uczestniczące w konferencjach. Projektuje kursy e-learningowe: kohortowe, blended-learning i kursy oparte o AI. Ambasadorka EPALE, portalu na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Sylwia Żółkiewska – projektantka, kreatywna menadżerka, edukatorka i ekspertka w dziedzinie nowych mediów. Autorka i współautorka tekstów popularyzujących zastosowanie nowych technologii w sztuce, kulturze, edukacji i biznesie (m.in. książki „Biznes w świecie mobile. Jak zaprojektować, wykonać i wypromować aplikację mobilną” nominowanej do nagrody Economicus). Na Uniwersytecie Warszawskim, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi autorskie zajęcia dotyczące kreatywnych narzędzi cyfrowych i ich zastosowania w sztuce, kulturze, edukacji i biznesie. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą wpływu technologii mobilnych na kulturę wizualną. Więcej: www.zolkiewska.pl


Projekt My Digital Life jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola