WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM
WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM WEBINARIUM
Jak bezpiecznie korzystać z AI


Webinar jest głębokim zanurzeniem w świat sztucznej inteligencji, jej potencjału, praktycznych zastosowań oraz etycznych dylematów. W ciągu 1,5 godziny uczestnicy poznają niezbędne pojęcia związane z rozwojem, przykłady wykorzystania AI w różnych sektorach, takich jak zdrowie, finanse, edukacja czy kultura.

Uczestnicy nauczą się, jak AI może wpływać na efektywność, innowacje oraz jakie niesie za sobą wyzwania etyczne i społeczne. Webinar oferuje zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne porady dotyczące wykorzystania technologii AI w codziennym życiu i pracy.

Obejrzyj webinar, szczególnie jeśli:
- interesuje Cię, jak technologia AI rewolucjonizuje różne branże
- chcesz zrozumieć kluczowe wyzwania etyczne związane z jej stosowaniem
- szukasz kolejnych inspiracji związanych z wykorzystaniem AI w swojej pracy

Tematy, które poruszymy na webinarze:
- wprowadzenie do AI, czyli niezbędne pojęcia, by lepiej zrozumieć rozwój sztucznej inteligencji
- zastosowania AI w różnych sektorach: zdrowie, finanse, edukacja czy kultura
- etyczne i społeczne wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji, w tym generatywnymi modelami AI
- wdrażanie narzędzi AI w miejscu pracy – bezpieczna praca z danymi organizacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
- rozważania o przyszłości AI i jej wpływie na społeczeństwo

Po webinarze będziesz:
- rozumiał_a podstawowe pojęcia związane z AI
- umiał_a wymienić zastosowania AI 
- rozumiał_a kluczowe wyzwania etyczne i społeczne związane z jej stosowaniem
- umiał_awykorzystać narzędzia AI do optymalizacji swoich działań w pracy i życiu codziennym

Prowadzący:
MARCIN WOLSKI - menadżer, trener, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii w edukacji i kulturze. Doświadczony edukator w zakresie TIK i STEAM. Pomysłodawca i koordynator cyfrowych projektów młodzieżowych, popularyzator nauki, wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Założyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0, koordynator projektów badawczych, ekspert merytoryczny w projektach edukacyjnych. Moderator grupy społecznościowej „AI w edukacji”. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2019 i 2022 r. Więcej na: https://ckc.trzyzero.edu.pl/marcin-wolski/

ROBERT TURSKI - doświadczony edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK i STEAM (m.in. rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, wykorzystanie gier wideo w nauczaniu, cyfrowy świat kultury). Specjalista w zakresie profilaktyki związanej z bezpieczeństwem dzieci w sieci. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 i 2022 r. Więcej na: https://ckc.trzyzero.edu.pl/robert-turski/


Projekt My Digital Life jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola